Pejabat Daerah Kluang

Profil Jabatan

Kluang SEJARAH PEMBUKAAN DAERAH

Pejabat Daerah Kluang (PDK) terletak di Bangunan Pejabat Daerah dan Tanah, Jalan Pejabat Kerajaan 1, 86000 Kluang, Johor. Kawasan pentadbirannya meliputi 8 buah mukim. Pejabat Daerah Kluang adalah merupakan agensi kerajaan utama di daerah Kluang yang bertindak sebagai perancang dan penyelaras pembangunan daerah. Dari segi sosial, organisasi ini juga memainkan peranan sebagai agen kepada perubahan, penyambungan kepada lidah kerajaan dan pendokong kepada sistem pentadbiran berdasarkan budaya kerja yang cemerlang dan positif.

Kluang merupakan nama sebuah pekan dan daerah yang terletak lebih kurang di tengah negeri Johor. Ia terletak 110km di utara Johor Bahru, tenggara Batu Pahat, barat Mersing dan selatan Segamat. Bilangan penduduk daerah Kluang kini melebihi 250,000 orang dan kawasan bandar itu sendiri mempunyai 140,000 penduduk. Nama Kluang berasal daripada perkataan Melayu ‘keluang’, yang bermaksud sejenis musang terbang ataupun kelawar buah. Haiwan-haiwan sebegini pernah wujud dalam bilangan yang banyak di daerah Kluang beberapa dekad yang lalu, tetapi kini hampir tiada lagi disebabkan aktiviti pemburuan dan pemusnahan habitat semulajadinya. Kedudukan Kluang terletak di tengah-tengah Negeri Johor Darul Ta’zim, dikelilingi oleh semua daerah, kecuali daerah Muar. Keluasan daerah Kluang ialah 2,8518.8 kilometer persegi. Kluang mudah dihubungi dengan bandar-bandar lain dengan melalui rangkaian jalanraya dan keretapi.

Tahun 1915 merupakan tahun bersejarah bagi Kluang. Pada tahun tersebut pusat pentadbiran telah ditubuhkan bagi kawasan tengah Johor. Pada tahun yang sama juga perhubungan landasan keretapi menghubungi Kluang dengan bandar-bandar utama yang lain telah dibina. Pertumbuhan pesat bandar Kluang bermula pada tahun 1920-an dan 1930-an dengan daerah pengeluar getah paling utama. Pejabat Daerah Kluang merupakan sebuah jabatan yang bertanggungjawab dalam pembangunan Kluang dan sekaligus pusat bagi perubahan, cabaran dan pengaruh dalam bentuk sosial dan budaya. Di samping itu Pejabat Daerah Kluang juga berperanan sebagai institusi sokongan pembangunan di peringkat akar umbi di setiap kawasan di daerah Kluang. Berbeza dengan negeri-negeri lain di Malaysia, Kerajaan Negeri Johor telah mengasingkan pentadbiran daerah dan pentadbiran tanah melalui pembentukan Pejabat Daerah dan Pejabat Tanah Daerah. Walau bagaimanapun Pejabat Daerah merupakan pentadbiran utama di peringkat daerah.

MATLAMAT

“Menjadi sebuah organisasi yang cemerlang dan berkualiti serta dapat membawa kemajuan dalam pembangunan daerah selaras dengan dasar-dasar kerajaan”

WAWASAN

“Menjadi sebuah organisasi pentadbiran kerajaan yang cekap, berkualiti, berilmu, komited serta mampu mencorakkan pembangunan daerah yang mampan selaras dengan dasar-dasar kerajaan”

OBJEKTIF

“Menjalankan tugas berasasakan konsep Bersih ,Cekap, Amanah dan Berkesan bagi Menggerak, Menyelaras dan Melaksanakan program serta projek-projek dari semua aspek pentadbiran dan pembangunan bagi memberi perkhidmatan yang seimbang kepada penduduk dan masyarakat selaras dengan dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan”.

MISI

Merancang dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dengan dasar-dasar kerajaan dan keperluan masyarakat.

VISI

“ Membangunkan Negeri Johor Secara Holistik ”

FUNGSI JABATAN

KHIDMAT PENGURUSAN

Menguruskan hal ehwal pentadbiran, kewangan, keselamatan, pelesenan dan penguatkuasaan, dan majlis keraian daerah.

PENTADBIRAN AM

Melaksanakan Tugas-Tugas Pentadbiran Am yang berkaitan dengan Perkhidmatan, Permohonan Pelan Pelesenan Bangunan.

KEWANGAN

Menguruskan dan mengawal belanjawan, Hasil, Kewangan Am, Inventori dan Pelupusan Harta Modal.

TEKNOLOGI MAKLUMAT

Pusat Pengumpulan Data dan Teknologi Maklumat Jabatan.

PERLESENAN

Memproses dan mengeluarkan lesen-lesen yang berkaitan di dalam daerah mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan melalui enakmen, peraturan dan garis panduan Kerajaan Negeri Johor yang berkuatkuasa.

Membuat tugas-tugas penguatkuasaan lesen di bawah

Enakmen hiburan dan tempat-tempat hiburan 1998 serta

Enakmen Panggung Wayang dan Permainan Raya 1958 (Enakmen No. 6 Tahun 1958).

PEMBANGUNAN

Merancang dan menyelaras perlaksanaan rancangan pembangunan fizikal dan masyarakat.

PEMBANGUNAN FIZIKAL

Mengenal pasti dan melaksanakan projek-projek pembangunan fizikal daerah.

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Mengurus dan menyelaras aktiviti-aktiviti mukim meliputi aspek sosio-ekonomi, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.