Pejabat Daerah Kulaijaya

Profil Pegawai Daerah

 


Nama : Md.Zanal Bin Haji Misran

Jawatan : Pegawai Daerah

Gred : N54

Pendidikan : Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)
                Teknologi Malaysia


Pengalaman / Jabatan Pernah Bertugas

1. Majlis Bandaraya Johor Bahru

2. Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor

3. Majlis Perbandaran Pasir Gudang

4. Jabatan Pelancongan Negeri Johor

5. Pejabat Menteri Besar

6.  Majlis Perbandaran Pasir Gudang - Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Pasir Gudang

7. Pejabat Daerah Kulai - Pegawai Daerah Kulai ( Kini)