Pejabat Daerah Pontian

PROFIL JABATAN

OBJEKTIF

Membantu pengurusan Pentadbiran Pejabat supaya berjalan dengan cekap, teratur dan berkesan dari segi kewangan, perjawatan, pentadbiran dan keselamatan.

Menyelia, memberi dan menyelaras segala perkhidmatan kepada masyarakat dengan mengamalkan konsep bersih, cekap dan amanah.

Memupuk perpaduan rakyat bagi menjamin keselamatan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat.

Meningkatkan taraf sosio-ekonomi penduduk dengan lebih berkesan melalui program pembangunan berterusan.

Berhasrat untuk menjadikan masyarakat daerah Pontian sebagai masyarakat yang progresif dan berpendidikan melalui program gotong-royong dalam gerakan pembaharuan.

Menghasilkan perubahan sikap penduduk bagi mencapai kesejahteraan hidup dengan penglibatan mereka dalam pembangunan.

MISI

Membangunkan Negeri Johor secara holistik.


VISI

Merancang dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif sejajar dengan dasar-dasar kerajaan dan keperluan masyarakat.


PIAGAM PELANGGAN

Mengeluarkan  Pesanan Kerajaan dan Indent Kerja Projek Pembangunan dalam masa 2 minggu
dari tarikh tawaran diterima.

Menyelesaikan dan menyediakan persediaan bocer untuk tuntutan bayaran projek bekalan dan
perkhidmatan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh tuntutan diterima.

Membuat keputusan atas permohonan lesen-lesen dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan diterima.

Menyiapkan pembinaan rumah SPKR yang diluluskan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan
diterima.

Memberi sokongan permohonan bekalan air dan elektrik kepada yang layak dalam tempoh 3 hari
bekerja.

Membuat keputusan atas permohonan mendapatkan Rumah Kerajaan dalam tempoh 2 minggu
dari tarikh permohonan.

Mengeluarkan resit-resit pembayaran dengan serta-merta.

Memberi ulasan dan cadangan-cadangan ke atas pelan layout dan pelan bangunan dalam  
tempoh 1 bulan dari tempoh pelan diterima.

Memberi keputusan ke atas permohonan Pelan Bangunan bagi kawasan Luar Bandar dalam
tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan diterima.