Pejabat Daerah Segamat

Profil Jabatan

pds

SEJARAH PEMBUKAAN DAERAH SEGAMAT
Penaklukan Melaka oleh Portugis pada Ogos 1511 menyebabkan Sultan Melaka dan pembesar-pembesarnya melarikan diri termasuk Bendahara Tepuk.  Bendahara Melaka yang lumpuh ini bersama-sama pengikut nya yang diketuai oleh seorang panglima bernama Selamat Gagah menuju ke satu kawasan yang diliputi hutan tebal, mempunyai banyak paya dan beberapa bukan pengkalan.
Pada suatu petang yang ketika itu cuacanya begitu panas, Bendahara Tepuk telah diusung oleh Selamat Gagah untuk membolehkan Bendahara merendamkan badannya di dalam air di pengkalan.  Selepas merendam badannya itu,  Bendahara lantas memberitahu Selamat Gagah bahawa badannya terasa amat segar.  Kajian menunjukkan bahawa kononnya daripada ungkapan ‘SEGAR AMAT’ yang dilafazkan oleh Bendahara itu lahirlah nama ‘SEGAMAT’. 
Bendahara lantas memberitahu Selamat Gagah Bahawa badannya terasa amat segar.  Kajian Menunjukkan bahawa kononnya daripada ungkapan
‘SEGAR AMAT’  yang dilafazkan oleh Bendahara itu Lahirlah nama ‘SEGAMAT’

Terdapat pula cerita setelah rombongan Bendahara Tepuk selamat sampai di kawasan pengkalan, Selamat Gagah yang dalam keadaan letih selepas
mengosongkan Bendahara sepanjang perjalanan itu lantas berteriak dengan penuh kegembiraan ‘KITA SELAMAT’ Kononnya daripada teriakan ‘KITA SELAMAT’ itu lahirlah Nama ‘SEGAMAT’.

Untuk mengetahui peranan Pejabat Daerah Segamat maka perlu diketahui serba sedikit mengenai daerah ini. Daerah Segamat merupakan salah satu daripada sepuluh daerah terdapat di Negeri Johor. Kedudukan Daerah Segamat agar strategik kerana ia bersempadan dengan Negeri Sembilan,Melaka dan Negeri Pahang.

Luas kawasan daerah ini adalah 286 656 hektar. Jumlah penduduk seramai 182 985 orang (bagi bancian tahun 2010). Di daerah ini terdapat 11 mukim, 11 orang penghulu, 58 buah Kampung Induk, 135 buah Kampung Rangkaian, 58 Orang Ketua Kampung, 15 orang Ketua Masyarakat Cina dan 4 orang Ketua Masyarakat India.


MATLAMAT

“Menjadi sebuah organisasi yang cemerlang dan berkualiti serta dapat membawa
kemajuan dalam pembangunan daerah selaras dengan dasar-dasar kerajaan


WAWASAN

“Menjadi sebuah organisasi pentadbiran kerajaan yang cekap, berkualiti, berilmu, komited serta mampu mencorakkan pembangunan daerah yang mampan selaras
dengan dasar-dasar kerajaan”


OBJEKTIF JABATAN

1. Menjalankan tugas berasaskan konsep Bersih, Cekap, Amanah dan Berkesan bagi Menggerak, Menyelaras dan Melaksanakan program serta projek-projek dari semuaa spek pentadbiran dan pembangunan bagi memberi perkidmatan yang seimbang kepada penduduk dan masyarakat selaras dengan dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan;
2. Meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat dengan lebih berkesan;
3. Membentuk perubahan sikap positif masyarakat dalam aspek rohani dan jasmani;
4. Melahirkan masyarakat yang progresif dan inovatif;
5. Memupuk perpaduan masyarakat bagi menjamin keselamatan, kesejahteraan, keharmonian dan kemakmuran Negara;
6. Menyediakan perkhidmatan bertaraf profesional dan mesra pelanggan.


MISI

Membangunkan Negeri Johor Secara Holistik


VISI

Merancang dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif sejajar dengan dasar-dasar kerajaan dan keperluan masyarakat


FUNGSI JABATAN


KHIDMAT PENGURUSAN

Menguruskan hal ehwal pentadbiran, kewangan, keselamatan, pelesenan dan
penguatkuasaan, dan majlis keraian daerah.

PENTADBIRAN AM

Melaksanakan Tugas-Tugas Pentadbiran Am yang berkaitan dengan
Perkhidmatan, Permohonan Pelan Pelesenan Bangunan.

KEWANGAN

Menguruskan dan mengawal belanjawan, Hasil, Kewangan Am,
Inventori dan Pelupusan Harta Modal.

TEKNOLOGI MAKLUMAT

Pusat Pengumpulan Data dan Teknologi Maklumat Jabatan.

PERLESENAN

Memproses dan mengeluarkan lesen-lesen yang berkaitan di dalam daerah mengikut
prosedur-prosedur yang telah ditetapkan melalui enakmen, peraturan dan
garis panduan Kerajaan Negeri Johor yang berkuatkuasa.

Membuat tugas-tugas penguatkuasaan lesen di bawah
Enakmen hiburan dan tempat-tempat hiburan 1998 serta
Enakmen Panggung Wayang dan Permainan Raya 1958 (Enakmen No. 6 Tahun 1958).

PEMBANGUNAN

Merancang dan menyelaras perlaksanaan rancangan pembangunan fizikal dan masyarakat.

PEMBANGUNAN FIZIKAL

Mengenal pasti dan melaksanakan projek-projek pembangunan fizikal daerah.

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Mengurus dan menyelaras aktiviti-aktiviti mukim meliputi aspek
sosio-ekonomi, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.