Piagam Pelanggan

 1. Memberi layanan dan perkhidmatan yang sempurna dan mesra kepada semua pelanggan yang berurusan di jabatan ini.
 2. Menerima dan membantu bagi menguruskan tindakan ke arah menjelaskan atau menyelesaikan bagi aduan / rungutan atau permasalahan pelanggan yang sesuai munasabah dengan cepat, cekap dan berkesan.
 3. Urusan permohonan mendapatkan lesen menjual “liquor” dan keputusannya dalam tempoh tiga (3) bulan.
 4. Urusan permohonan lengkap bagi mendapatkan lesen hiburan raya dan keputusannya dalam tempoh tiga (3) bulan.
 5. Urusan permohonan lengkap bagi mendapatkan lesen wayang gambar / cina / patung / nyanyian dan keputusannya dalam tempoh empat belas (14) hari.
 6. Urusan penerimaan bayaran rumah murah sentiasa diterima dari pukul 8.00 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang (melainkan hari cuti dan hujung minggu) dan resit terimaan bayaran diberikan selepas sahaja pembayaran dibuat.
 7. Urusan proses dan keputusan permohonan mendiami rumah kerajaan dalam masa satu (1) bulan dari penerimaan permohonan.
 8. Urusan proses perakuan permohonan pembinaan bangunan dan layout perumahan di luar kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh satu (1) bulan dari penerimaan permohonan yang lengkap.
 9. Urusan menguruskan pengeluaran pesanan kerajaan / arahan kerja dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh invois / butiran kerja yang lengkap diterima daripada pelanggan berkaitan.
 10. Urusan menguruskan program-program dan projek-projek dalam semua aspek pembangunan yang berkaitan bagi penduduk dan masyarakat dengan penuh keikhlasan, cekap, mesra dan berkesan.
 11. Urusan memastikan setiap sudut dan ruang pejabat, bangunan dan persekitaran dalam dan luaran sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, teratur, indah, segar, menarik dan menyenangkan.