KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA DAERAH KLUANG MULA DIJUAL PADA 17 APRIL 2019 HINGGA 23 APRIL 2019

Ditulis pada : 17-04-2019

1. Tawaran adalah dipelawa daripada pemborong-pemborong yang berdaftar dengan Pejabat Daerah Kluang atas tajuk
    kecil di dalam tajuk yang dinyatakan di dalam jadual ini dibenarkan membuat tawaran bagi melaksanakan kerja-kerja
    berikut:-

                                                                                                                                                         
TAWARAN TENDER
BIL. TAWARANNAMA PROJEKTARAFKELAS DAN TAJUK
PDK(SH)11/2019MEMBINA LONGKANG U DI JALAN UTAMA, KG PAYA LAYANG-LAYANG, KLUANGBUMIPUTERA PKKG1 CE 21
PDK(SH)12/2019MEMBINA JALAN ASAS DAN SISTEM PERPARITAN DI TANAH SPKR, BUKIT NYAMUK, SIMPANG RENGGAMBUMIPUTERA PKKG1 CE 21
PDK(SH)13/2019MEMBAIKI GERAI JKK KG TENGAH KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 B 04
PDK(SH)14/2019MEMBINA LONGKANG U DI JALAN UTAMA, KG SC JAYA SEPAKAT, LAYANG-LAYANG, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 21
PDK(SH)15/2019MENAIKTARAF JALAN KG PAYA KE KG PARIT YASSIN, SIMPANG RENGGAM, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 21
PDK(SH)16/2019MEMBINA LONGKANG U DI JALAN UTAMA, KG MELAYU BATU 4 PALOH, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 01 ATAU CE 21
PDK(SH)17/2019MEMBINA TEMBOK GABION DI KAWASAN PERUMAHAN PPRT KG MELAYU BATU 4 PALOH BUMIPUTERA PKKG1 CE 21
PDK(SH)18/2019MEMBINA JETI DI LUBUK PUNGKOR, KAHANG, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 21 dan B 04
PDK(SH)19/2019MENAIKTARAF BALAI RAYA KAMPUNG MELAYU CHAMEK, KLUANGBUMIPUTERA PKKG1 CE 21 dan B 04
PDK(SH)20/2019MEMBAIKPULIH GELANGGANG FUTSAL KG SRI LUKUT KAHANG, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 21 DAN B 04
PDK(SH)21/2019MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF KOMPLEKS PENGHULU MUKIM PALOH, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 21
PDK(SH)22/2019MEMBAIKI DAN MENAMBAK ‘CRUSHER RUN’ JALAN KG PARIT SALLEH, SIMPANG RENGGAM, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 21
PDK(SH)23/2019MENAIKTARAF DEWAN TERBUKA KAMPUNG MUHIBBAH PALOH, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 21 DAN B 04
PDK(SH)24/2019MEMBINA LONGKANG U DI HADAPAN DEWAN ORANG RAMAI KG MELAYU BATU 4 PALOH BUMIPUTERA PKKG1 CE 21
PDK(SH)25/2019KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN, MENGECAT GARISAN JALAN SERTA MENYELENGGARA KOTAK PEMBENTUNG JALAN KG SRI TANJUNG, KG SRI TANJUNG, RENGGAM BUMIPUTERA PKKG2 CE 01 ATAU CE 21
PDK(SH)26/2019KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN, MENGECAT GARISAN JALAN SERTA PERABOT JALAN DI LORONG 13, LORONG 10, LORONG KEDAI, LORONG 5, LORONG 3 KIRI DAN LORONG MASJID KG BENTONG KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 01 ATAU CE 21
PDK(SH)27/2019MENAIKTARAF JALAN NAPIAH, KG PARIT JEPUN, SIMPANG RENGGAM, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 01 ATAU CE 21
PDK(SH)28/2019KERJA-KERJA MEMBAIKI CERUN, TEMBOK GABION, GUARD RAIL SERTA PERABOT JALAN DI JALAN KG SAHARI (BLOK 3) KG SAHARI, SIMPANG RENGGAM, KLUANG BUMIPUTERA PKKG2 CE 01 ATAU CE 21
PDK(SH)29/2019MENAIKTARAF JALAN TANAH WAKAF DI GSA CHAMEK, KLUANG BUMIPUTERA PKKG1 CE 01 ATAU CE 21

2. Segala butir dan dokumen / CD Rom (Softcopy) boleh didapati semasa waktu pejabat di Pejabat Daerah Kluang, Tarikh
  dokumen / CD Rom (Softcopy) mula dijual pada 17 April 2019 hingga 23 April 2019.

3. Kontraktor yang ingin memasuki tawaran di atas adalah dikehendaki mengeluarkan draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman Wang Pos (money order) atau kiriman pos berpalang (postal order) berharga RM 30.00 bagi kelas G1 dan RM 50.00 bagi kelas G2, sebagai bayaran dokumen / CD-ROM (softcopy).


4. Dokumen/ CD Rom (softcopy)  tawaran akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja.  Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor/pembekal hendaklah dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran Asal dan salinan bagi ketiga-tiga sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan CIDB Perolehan Kerja Kerajaan, Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan dan Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera dan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKU), surat rasmi sebagai Wakil Kontraktor (jika wakil kontraktor) dan Cap Syarikat beserta alamat semasa taklimat/lawatan tapak serta proses membeli dokumen sebut harga.


5. Tempoh tamat lesen adalah bernagntung kepada tempoh kerja di tapak sebagimana berikut :

                                             
TEMPOH TAMAT LESEN
TEMPOH KERJA YANG TELAH DITETAPKAN (MINGGU)TEMPOH SAH LESEN DARI TARIKH TUTUP SEBUTHARGA (BULAN)
4-65
8-106
12-167
188

6. Dokumen J hendaklah dilengkapkan dan ditandatangani.

7. Semua borang sebut harga yang telah dilengkapi hendaklah dikepilkan bersama salinan resit pembelian sebagai
  bukti pembelian dimasukkan ke dalam sampul surat bersaiz A4 bermetri dan dimasukkan ke dalam Peti Tawaran
  di Pejabat Daerah Kluang pada 24 April 2019 hari RABU sebelum jam 12.00 tengahari.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”